ATNiS III – o projekcie

Projekt Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących III zakłada zorganizowanie cyklu treningów blind tenisa (czyli tenisa ziemnego udźwiękowionego) dla 112 osób niewidomych i słabowidzących (dzieci, młodzież, dorośli). Projekt ma charakter ogólnopolski i będzie realizowany na terenie co najmniej ośmiu województw w okresie od 01.02.2023 r. do 31.03.2024 r.

W ramach ATNiS chcielibyśmy umożliwić osobom z niepełnosprawnością wzroku kompleksowe treningi, przygotowane w oparciu o Indywidualne Plany Działania, obejmujące również wzmocnienie ogólnej kondycji (rozgrzewka ogólnorozwojowa z elementami stretchingu), masaż sportowy/leczniczy, a także konsultacje z dietetykiem, psychologiem sportu, trenerem personalnym lub fizjoterapeutą.

Naszym celem jest rozpowszechnienie tej mało znanej w Polsce dziedziny sportu wśród osób z dysfunkcją wzroku, ale także i wśród osób pełnosprawnych – poprzez działania promocyjne chcemy pokazać społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością mogą, a nawet powinny, uprawiać sport i że warto im to umożliwiać.

Blind tenis jest dziedziną, która daje osobom niewidomym ogromne możliwości w obszarze aktywności i samodzielności, a przy tym jest sportem bezpiecznym (nie prowadzi do pogorszenia widzenia) i pozwalającym doskonalić pozostałe zmysły. Chcemy także propagować wiedzę na temat zdrowego stylu życia – właściwego sposobu odżywiania, dbania o dobre nawyki w zakresie odpowiedniej postawy itp. Taka forma aktywności pozwala zatem na kompleksowy rozwój umiejętności niezbędnych do sprawnego samodzielnego funkcjonowania.

 

Projekt „Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących III” (ATNiS III) jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plansza dofinansowano ze środków PFRONLogotyp PFRON