Co oferujemy

  • zajęcia z blind tenisa dla osób niewidomych i słabowidzących (dla dzieci, młodzieży, dorosłych),
  • szkolenia z obsługi klienta z niepełnosprawnościami,
  • lekcje empatii w przedszkolach, szkołach, organizacjach, urzędach, przedsiębiorstwach, itp.
  • konsultacje dotyczące funkcjonowania z niepełnosprawnością wzroku.

Zapraszamy do współpracy!