O projekcie

 

Projekt Akademia Tenisa Niewidomych i Słabowidzących zakłada zorganizowanie cyklu treningów blind tenisa (czyli tenisa ziemnego udźwiękowionego) dla 120 osób niewidomych i słabowidzących (dzieci, młodzież, dorośli). Projekt ma charakter ogólnopolski i będzie realizowany na terenie co najmniej ośmiu województw w okresie od 04.01.2021 r. do 31.03 2022 r.

W ramach ATNiS chcielibyśmy umożliwić osobom z niepełnosprawnością wzroku kompleksowe treningi, przygotowane w oparciu o Indywidualne Plany Działania, obejmujące również wzmocnienie ogólnej kondycji (treningi ogólnorozwojowe), a także konsultacje z dietetykiem oraz fizjoterapeutą.

Naszym celem jest rozpowszechnienie tej mało znanej w Polsce dziedziny sportu wśród osób z dysfunkcją wzroku, ale także i wśród osób pełnosprawnych – poprzez działania promocyjne chcemy pokazać społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością mogą, a nawet powinny, uprawiać sport i że warto im to umożliwiać.

Blind Tennis jest dziedziną, która daje osobom niewidomym ogromne możliwości w obszarze aktywności i samodzielności, a przy tym jest sportem bezpiecznym (nie prowadzi do pogorszenia widzenia) i pozwalającym doskonalić pozostałe zmysły. Chcemy także propagować wiedzę na temat zdrowego stylu życia – właściwego sposobu odżywiania, dbania o dobre nawyki w zakresie odpowiedniej postawy, itp. Taka forma aktywności pozwala zatem na kompleksowy rozwój umiejętności niezbędnych do sprawnego samodzielnego funkcjonowania.

 

Projekt „Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących” (ATNiS) jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo dofinansowano ze środków PFRONLogotyp PFRON