Postępność

Postępność – Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie

 

O projekcie

Celem projektu jest opracowanie metodyki (best practice) pozwalającej na dostosowanie obiektów dziedzictwa narodowego do wymagań osób niewidzących i niedowidzących.

Wynikiem projektu będzie szczegółowy raport zawierający instrukcję w jaki sposób najlepiej przygotować i dostosować obiekty do wymagań osób niewidzących i niedowidzących w zakresie:

  • projektowania wytarzania makiet funkcjonalnych budynków i obiektów,
  • odtwarzania i dostosowywania trójwymiarowych obiektów muzealnych takich jak np. rzeźby, płaskorzeźby, reliefy do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących,
  • digitalizacji, obróbki i wytwarzania odpowiedników dzieł dwuwymiarowyc (np. obrazów, fotografii, rycin), tak by stanowiły jak największą wartość dla osób z dysfunkcjami wzroku,
  • skanowania, dostosowywania oraz wytwarzania makiet zabytków architektonicznych.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu:

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Logo NCBiR

Napis fundacja widzimy inaczej