Rekrutacja do projektu

W rekrutacji do projektu będą brane pod uwagę następujące kryteria (jednakowe we wszystkich miastach):

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w treningach.

Pierwszeństwo będą miały nowe osoby, które nie grały jeszcze w blind tenisa. W przypadku osób poniżej 18 r.ż. wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt: pawel@widzimyinaczej.org.pl.

W sytuacji gdy do udziału w projekcie zgłosi się więcej niż zakładana liczba beneficjentów, kolejne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową. Jeśli zawodnik z przyczyn losowych lub zdrowotnych będzie zmuszony zrezygnować z udziału w treningach, wolne miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej.