Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „Akademia ShareOKO”

Warsztaty:
Wtorki
g. 17.00 – 18.30 – j. angielski, grupa 1, online (Zoom)
g. 17.00 – 18.30 – j. hiszpański grupa 1, online (Zoom)
g. 18.45 – 20.15 – j. hiszpański grupa 2, online (Zoom)

Środy
g. 17.00 – 18.30 – zajęcia taneczne, stacjonarnie, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147, ul. Karolkowa 56
17.30 – 19.00 – tworzenie marki w social mediach, online (Zoom)
19.00-21.00 – warsztaty teatralne, zajęcia raz w tygodniu (2 h), stacjonarnie, Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa

Czwartki
18.30 – 20.00 – j. angielski grupa 2, online (Zoom)
19.30 – 21.00 – warsztaty dziennikarskie, online (Zoom)

Piątki
17.00 – 18.30 – warsztaty z tworzenia podcastów, online (Zoom)

Wykłady:

Zrealizowano wykłady Cezarego Lejkowskiego „Sztuka osiągania celów” (20 h):

19.08 (sobota), g. 10:00-12.00 – Moduł 1: Ja w interakcji z otoczeniem – jak odbierać to, co dzieje się naokoło nas. Jak zbudować własną strefę komfortu w relacji z otoczeniem.

16.09 (sobota), g. 10:00-12:00 – Moduł 2: Określenie celów, zwiększanie szans na ich osiągnięcie, pomiar realizacji.

25.09 (poniedziałek), g. 17:00-19:00 – Moduł 3: Priorytety, kamienie milowe, przykłady z życia.

09.10 (poniedziałek), g. 17:00-19:00 – Moduł 1: Wizualizacja celu, wsparcie grupy, dostosowanie planu.

21.10 (sobota), g. 10:00-12:00 – Moduł 2: Zasada 80-20, zasada 5 minut, inne przydatne narzędzia.

04.11 (sobota), g. 10:00-12:00 – Moduł 3: Efektywne wykorzystanie narzędzi, praktyczne przykłady, prostota w osiąganiu celów.

18.11 (sobota), g. 10:00-12:00 – Moduł 1: Najczęstsze bariery, zdobywanie doświadczenia, systematyczność.

25.11 (sobota), g. 10:00-12:00 – Moduł 2: Skupienie na tym, co kontrolujemy, codzienna praca, dyscyplina.

04.12 (poniedziałek), g. 17:00-19:00 – Moduł 3: Systematyczność, podejście systemowe, zarządzanie emocjami.

09.12 (sobota), g. 10:00-12:00 – Podsumowanie: Sukces, porażka jako krok do sukcesu, rola wytrwałości.

Aktualizacja odnośnie wykładów: Od 09.12 do końca grudnia 2023 r trwa przerwa świąteczna, nowy cykl wykładów ruszy w styczniu 2024. Ich terminy są ustalane z wykładowcami, o kolejnych prelekcjach będziemy informować beneficjentów poprzez e-mail, telefon, social media.

 

Projekt „Akademia ShareOKO” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plakat kwota dofinansowania 198992,44Logotyp PFRON