Oczy Mazur skierowane na dostępność

Jak zamieniać marzenia w rzeczywistość. Jak kreować świat, by był dostępny dla wszystkich. By każdy mógł korzystać z dóbr kultury, przeżywać sportowe emocje, realizować swoje pasje i pracować – o tym rozmawiano w piątek 11 sierpnia w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Oczy Mazur w Giżycku.

 

Wydarzenie pod hasłem „Postęp w dostępności kultury” odbyło się w ramach projektu POSTĘPNOŚĆ (postęp + dostępność) realizowanego przez Fundację Widzimy Inaczej we współpracy z Politechniką Warszawską oraz ANV Production sp. z o.o.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział Marek Winiarczyk – prezes Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w Giżycku, Roman Roczeń – niewidomy żeglarz, wokalista, Marta Michnowska – koordynatorka dostępności w Wolskim Centrum Kultury i Robert Zarzecki – prezes Fundacji Widzimy Inaczej. Uczestnicy spotkania dyskutowali o tym, jak nowocześnie, mądrze i bez ponoszenia ogromnych kosztów tworzyć ofertę dla osób z niepełnosprawnościami, ale też, jak dawać im szansę na rozwój, otwierać przed nimi nowe możliwości. Uczestnicy eventu mogli zapoznać się z metodą druku 3D i dowiedzieć się więcej o procesie produkcji nowoczesnych pomocy dotykowych. Osoby niewidome z kolei miały szansę przetestować rozmaite makiety, modele 3D, repliki rzeźb. A wieczorem, o g. 19.00, wszyscy razem siedzieli przy ognisku i słuchali szant śpiewanych przez znanego niewidomego wykonawcę piosenek żeglarskich i poetyckich – Romana Roczenia.

 

Inicjatorem i współorganizatorem eventu była Fundacja Widzimy Inaczej, która od czterech lat prowadzi Akademię Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących, umożliwiając osobom z dysfunkcją wzroku grę w tenisa ziemnego. Załoga Fundacji, złożona m.in. z osób niewidomych i słabowidzących, od 12 lat bierze udział w jednych z najtrudniejszych regat śródlądowych w Polsce – „Ratujmy Dezety” organizowanych przez Mazurską Szkołę Żeglarstwa i Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku. Te starty są dowodem na to, że żeglarstwo może być sportem integrującym różne grupy społeczne. Również w tegorocznej edycji, w dniach 12-13 sierpnia, fundacyjna ekipa przez 24 godziny zmagała się z kaprysami pogody i własnymi słabościami, w tym roku po raz pierwszy na własnej odratowanej żaglówce – Mili. Zmiana łódki okazała się strzałem w dziesiątkę, bo załoga otarła się o podium, zajmując zaszczytne czwarte miejsce. Smaczku przygodzie dodaje fakt, że ponad połowa załogantów po raz pierwszy w życiu próbowała swoich sił w żeglarstwie.

 

Spotkanie zostało zarejestrowane, można je oglądać na YouTubie Fundacji: https://www.youtube.com/watch?v=fs-yH6d1FqQ&t=3213s

 

Szczegółowe informacje: e-mail – biuro@widzimyinaczej.org.pl lub tel. – 605368660, www.postepnosc.pl

 

Postępność. Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie – projekt realizowany przez Fundację Widzimy Inaczej we współpracy z Politechniką Warszawską oraz ANV Production sp. z o.o. w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Może Ci się również spodoba